Погіршення якості води у річці Сіверскій Донець протягом грудня 2021 року

За даними лабораторії моніторингу вод Східного регіону Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів у річці Сіверський Донець протягом грудня 2021 року спостерігалось погіршення якості води по показникам амоній-іонам та нітритам в місцях питних водозаборів. 

Державною екологічною інспекцією у Донецькій області в межах повноважень було негайно вжито відповідних заходів направлених на припинення скидів неочищених стічних вод у притоки та безпосередньо річку Сіверський Донець.

Вказане питання було обговорене 07.12.2021 року на  засіданні робочої групи Міжводомчої комісії  Донецької ОДА  під головуванням  першого заступника  голови Мороза І.В. за участю ДЕІ у Донецькій області та інших служб до компетенції яких входить вирішення вказаного питання.

З метою вжиття відповідних заходів реагування на встановлення суб’єктів господарювання які здійснюють скид неочищених стічних вод у притоки та безпосередньо річку Сіверський Донець з порушенням вимог Водного законодавства України, було негайно повідомлено ДЕІ України та направлено листи до Державної екологічної інспекції у Харківській області, ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях  та ГУ НП в Донецькій області.

На виконання рішення засідання робочої групи Міжвідомчої комісії від 07.12.2021 року   Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів спільно з КП «Компанія «Вода Донбасу» 08.12.2021 р. здійснено відбір проб вод р. Сіверський Донець у п’яти точках: вище та нижче м. Ізюм (Харківська область), с. Яремівка (кордон Харківської та Донецької області), с. Богородічне, Райгородська гребля (Донецька область). Наразі проводиться аналіз проб води на визначення показників, по яких раніше було зафіксоване перевищення за результатами вимірювань СД БУВР та КП «Компанія «Вода Донбасу», а саме: за органолептичними показниками, сполуками азоту та фенолами. Разом з тим 08.12.2021 р.  Інститутом екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя було здійснено сканування проби води в річці Сіверський Донець в точці вище м. Ізюм для визначення якісного складу води. За результатами сканування визначено орієнтовний перелік органічних речовин (які не визначаються в рамках державного моніторингу поверхневих вод) які присутні у воді р. Сіверській Донець в точці вище м. Ізюм.

На даний час вживаються всі можливі заходи для визначення об’єкта забруднення та з’ясування причин що призвели до погіршення якості вод.

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці