Перелік небезпечних об’єктів Донецької області «ТОП-100>>

Вплив збройного конфлікту на стан техногенно-екологічної безпеки Донецької та Луганської областей України

В рамках проведення дослідної роботи з оцінки впливу збройного конфлікту на стан техногенно-екологічної безпеки Донецької та Луганської областей України було проаналізовано небезпечні техногенні об’єкти різних категорій (потенційно небезпечні об’єкти (ПНО), об’єкти підвищеної небезпеки (ОПН), об’єкти критичної інфраструктури (ОКІ), що здійснюють значний вплив або становлять суттєву загрозу стану навколишнього середовища в цілому або за його окремими компонентами: природне середовище, техногенне середовище, соціальне середовище та їх елементами, що підлягають особливій охороні. 

На підставі даних 22-х відповідних державних Реєстрів, Кадастрів та Переліків України, що перебувають у публічному доступі, та відповідно до критеріїв, визначених у Методології оцінювання, було сформовано Переліки небезпечних об’єктів  Донецької та Луганської областей України умовного рівня «ТОП 100» (у кількості 98 та 76 відповідно), що підлягають оцінюванню як в умовах їх функціонування при номінальному навантаженні у мирний час, так і в умовах порушення їх роботи (пошкодження, зупинка, руйнування тощо) внаслідок військових дій. 

Зазначені Переліки двох областей, на території яких триває збройний конфлікт (див. Додаток 1: Перелік небезпечних об’єктів Донецької області «ТОП-100»; Додаток 2: Перелік небезпечних об’єктів Луганської області «ТОП-100»), мають  як загальні риси, так і їх відмінності.

Так, об’єкти обох регіонів загалом рівномірно розподілені щодо лінії зіткнення: серед 98 небезпечних об’єктів Донецької області відповідного Переліку 45 розташовані на підконтрольній органам державної влади України території, 49 – на непідконтрольній території та 4 – лінійні об’єкти, що простягаються на обидві території; серед 76 небезпечних об’єктів Луганської області відповідного Переліку 37 - розташовані на підконтрольній органам державної влади України території, 37 – на непідконтрольній території та 2 – лінійні об’єкти, що простягаються на обидві території.

Втім, не зважаючи на близькі середні значення показника ВАЖКОСТІ НЕБЕЗПЕКИ об’єктів, включених до Переліків  «ТОП-100» Донецької та Луганської областей (3,47 та 3,34 відповідно, граничної категорії важкості в обох випадках), розподіл за групами важкості у зазначених регіонах сходу України досить різний: для першого характерна перевага об’єктів тяжкої групи над середньою (55,1 проти 37,8%), для другого – навпаки (38,2 проти 60,5%). Враховуючи питому вагу об’єктів легкої групи небезпеки в обох Переліках (7,1% та 1,3 % відповідно), можна констатувати більш контрастний за важкістю спектр небезпечних об’єктів у Донецькій області, що пов’язано з особливостями їх масштабу, стану та окремих факторів (наприклад, радіаційна небезпека).

Усі  небезпечні об’єкти «ТОП 100» Донецької та Луганської областей за видами діяльності та характером потенційної небезпеки розподілені на 7 картографічних шарів.

Слід зауважити, що значна частина (більше 30%) з 174 небезпечних об’єктів Донецької та Луганської областей, включених до Переліків «ТОП-100»,  розташована у безпосередній близькості від лінії зіткнення, що багаторазово підвищує вірогідність виникнення на них надзвичайних ситуацій техногенного характеру в умовах збройного  конфлікту, а у численних випадках – такі факти вже мають місце.


ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці